Door Erik Brink

Wat is de beste koers voor jouw onderneming?

Maar, hoe doe je dat?

Jouw doel is natuurlijk om jouw onderneming tot een succes te maken. Maar hoe doe je dat in een (ondernemers)wereld waarin veranderingen elkaar in een razend tempo opvolgen? In ieder geval door periodiek goed te monitoren hoe het gaat met jezelf, jouw onderneming en de branche. Gezondheidsproblemen, margedruk, inzakken van de markt… Het zijn zomaar voorbeelden van factoren die invloed hebben op de groei van jouw onderneming. Als Co-Ondernemers helpen we je graag om jouw koers te bepalen en je daarin te begeleiden.

 

“Samen de koers bepalen en je begeleiden, dat is wat we kunnen doen.”

 

Verschillende situaties vragen natuurlijk allemaal om een eigen oplossing. Van belang is om regelmatig even stil te staan bij alles wat er speelt, want wachten tot het moment zich heeft voorgedaan is natuurlijk niet handig. Je kunt de situatie beter een stap voor zijn! Wij zijn dagelijks bezig om samen met ondernemers stappen te zetten om hun optimale resultaat te behalen, of dat nou gaat om een herstructurering, verkoop van (een deel van) de onderneming of een complete overname. Hoe we ondernemers daarin begeleiden? We geven per thema een aantal voorbeelden!

Herstructurering

We hebben meerdere ondernemers geholpen bij het beperken van hun risico’s en het vergroten van de flexibiliteit van hun entiteit. Voor deze ondernemers hebben we de rechtsvorm gewijzigd. En dat gaat verder dan alleen een BV inschrijven bij de KvK. Samen met de ondernemers definiëren we eerst de bedrijfsdoelen en vervolgens zetten we de wijziging van de rechtsvorm in werking. Daarnaast krijgen we ook opdrachten om na te denken over een herstructurering waarbij de pensioenposities van de DGA beter afgedekt zijn. In overleg met de accountant en fiscalist van de betreffende ondernemers begeleiden we ze naar een maatwerkvoorstel. Hoe de herstructurering er ook uit ziet, als Co-Ondernemers overleggen we periodiek met de ondernemer, bewaken we de gedefinieerde doelstellingen en bij voortschrijdend inzicht herdefiniëren we die doelstellingen.

Laat je onderneming periodiek beoordelen

Het verkopen van een onderneming of een bedrijfsopvolging wordt door een ondernemer meestal pas serieus bekeken vijf tot tien jaar voor de pensionering. Wat ons betreft is dat te laat! Wij adviseren om periodiek te beoordelen of het verkopen van een deel of gehele onderneming wenselijk is. Onlangs hebben we twee ondernemers geholpen die, vanwege gezondheidsredenen, overwogen om het meest arbeidsintensieve onderdeel van hun onderneming binnen drie tot vijf jaar te verkopen. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken hebben we de BV-structuur zo aangepast dat deze activiteiten eenvoudiger te waarderen en verkopen zijn. We keken hierbij zowel naar juridische en fiscale beperkingen als risico-beperkingen. Ook hebben we de BV-structuur zodanig ingericht dat de kopende partij indien gewenst de overname in fases kan realiseren. Dat zorgt natuurlijk voor een forse toename van de slagingskans.

Bedrijfsopvolging

Een andere opdrachtgever vroeg ons het traject met de opvolging van zijn zonen in de onderneming te begeleiden. Aangezien deze vraag ook veel fiscale aandacht vraagt, gaat dit in nauw overleg met een gespecialiseerd fiscalist uit ons netwerk. In zo’n traject moet alles natuurlijk fiscaal correct ingericht worden, maar ook het betaalbaar houden van de overdracht naar de zonen speelt een belangrijke rol. De zonen hebben nu beter in kaart wat de gevolgen zijn. En ze weten dat bij strategische keuzes hun mening ook meetelt zonder dat de financiële zeggenschap voor hun vader is veranderd. We hebben de onderneming begeleid naar een aantal werkbare scenario’s waar de gehele familie zich in kan vinden. De afspraak is dat we jaarlijks in de vergadering van eigenaren toetsen of de uitgangsposities nog juist zijn.

Overname

Tot slot kwam een andere ondernemer tot de conclusie dat in een bepaalde regio uitbreiding noodzakelijk was om succesvol te blijven. Samen met deze ondernemer hebben we gezocht naar interessante partijen voor een overname. Zo hebben we twee bedrijven als kandidaat aangewezen en een eerste beoordeling gedaan van deze ondernemingen. Op basis van onze rapportage heeft de ondernemer gekozen om met één bedrijf de onderhandelingen in te gaan. In nauwe samenwerking met de accountant van de ondernemer en een corporate-finance-specialist is het overnametraject succesvol afgerond. Het eindresultaat sluit perfect aan bij de doelstelling van de ondernemer, zoals wij samen met de ondernemer vooraf hadden gedefinieerd. Perfecte overname dus!

Specifieke vraag? Neem contact op.

Ons team staat je graag te woord.

Contact Form

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.