Dat staat als een huis

Het bedrijfsadvieshuis gelooft niet dat vraagstukken bij ondernemers maar 1 dimensie hebben: elke beweging die je inzet heeft gevolgen voor andere bedrijfsfacetten.

Daarom is een advies van ‘het huis’ altijd multidisciplinair en kijken dus verder dan de expertise die bekend is, maar kijken naar wat nodig is om jou te helpen aan de maximale oplossing.

Het multidisciplinaire bedrijfsadvieshuis voor ondernemers van MKB bedrijven en middelgrote organisaties draagt ook de naam Co-Ondernemers. Het bedrijfsadvieshuis biedt MKB-bedrijven eindelijk een combinatie van business-consultancy en management support: hierdoor zijn bedrijfsproblemen en kansen snel zichtbaar en bespreekbaar en werk je snel aan blijvende oplossingen.

Betrokkenen van het bedrijfsadvieshuis zijn zelf ondernemers met brede management-, advies- en branche-ervaring. Experts in o.a. bedrijfsdoorlichting, businessplanning, business-control, strategie, marketing, communicatie, verandermanagement, organisatie, logistiek- en productie, bedrijfsvoering en ict. Ze staan voor prestatieverbetering en samenwerking. Met drive, passie en vooral veel werkplezier.

Klanten en referenties

De klanten van de het bedrijfsadvieshuis zijn directeur, ondernemer of manager van een bedrijf en werkzaam in branches zoals groothandel, metaal, bouw, elektrotechniek, ict, telecommunicatie, productie, installatie en nutsbedrijven, horeca, productie, personenvervoer, bank/verzekering, organisatieadvies bureaus en financiële- en zakelijke dienstverlening.

Het zijn ondernemers die zich herkennen in het profiel van de ondernemer die elke dag staat voor de volgende vraagstukken: “waar vind ik financiering, hoe verbeter ik omzet en marktaandeel, hoe vind ik personeel, hoe behoud ik personeel, hoe werk ik efficiënter en effectiever, ken ik mijn klant en kent mijn klant mij, hoe pak ik winst met e-commerce, hoe boor ik een markt aan, hoe stuur ik het beste mijn bedrijf aan, hoe regel ik opvolging, enz.”.

Het zijn ondernemers die willen winnen als het meezit en die willen overwinnen als het tegenzit. En die, net als wij, geloven in samenwerken.

Voorbeelden van vraagstukken

Innovatie
Bij veel bedrijven legt de operationele bedrijfsvoering zoveel beslag op de beschikbare middelen, dat men aan noodzakelijke bedrijfsinnovatie vaak niet toekomt. Het bedrijfsadvieshuis heeft met dat bijltje gehakt en helpt u klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen.

Salesefficiency
De hoogconjunctuur biedt elke ondernemer kansen. Toch hebt u het idee dat u niet al uw kansen benut. Als bedrijfsadvieshuis lichten we uw verkoopapparaat door, herkennen de zwakste schakel en zorgen samen met u dat uw rendement toeneemt.

Uitbreiding
Je bedrijf gaat uitbreiden. Maar is je salesteam klaar om meer klanten te bedienen? En hoe zit dat met je inkoop en logistiek? Of je marketing? Is je interne communicatie zo ingericht dat iedereen in de startblokken staat? En niet onbelangrijk: heb je de juiste mensen in huis om die nieuwe kansen te benutten. Het bedrijfsadvieshuis heeft met haar multidisciplinaire aanpak de tijd en ruimte om die kansen samen te benutten.

Vaste adviseurs en partners

De essentiële competenties die elke onderneming nodig heeft, zijn te vinden bij de kernleden, de vaste bewoners van het bedrijfsadvieshuis: ervaren professionals die zelf ook ondernemer zijn met brede management- advies- en branche ervaring. Experts in o.a. bedrijfsdoorlichting, -opvolging, business-planning, business-control, finance, strategie, marketing, communicatie, hrm, verandermanagement, sales, logistieke optimalisatie en bedrijfsvoering.

Juist omdat ze ook ondernemer zijn en hetzelfde dna delen (dat van samenwerken en prestatieverbetering) en experts op hun werkterrein, zijn zij de ideale sparringpartner voor elke ondernemer met uitdagingen en vraagstukken. Je krijgt als klant van het bedrijfsadvieshuis Co-Ondernemers namelijk toegang tot het hele team en daarmee tot alle expertises.

De overige specialismen levert het bedrijfsadvieshuis via de partners, professionals op hun eigen vakgebied. Gedreven om het beste resultaat te halen. Sterk verbonden met elkaar omdat ze hetzelfde DNA delen: dat van samenwerken en prestatieverbetering. Eenduidig in aanpak, complementair in expertise. Relevante informatie over een vraagstuk wordt tussen partners en kernleden snel uitgewisseld, krachten worden gebundeld en voorwaarden en verwachtingen helder gemaakt. Daardoor kan een ondernemer snel een waardevolle advisering en ondersteuning krijgen. Juist omdat vraagstukken niet 1-dimensionaal zijn. En juist omdat we samen als bedrijfsadvieshuis beschikken over een enorm netwerk.

Werkwijze

Een vertegenwoordiger van het bedrijfsadvieshuis laat in een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de directie of management  allerlei facetten van organisatie en bedrijfsvoering de revue passeren. Zo zijn knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen snel besproken. Zo nodig kan bij dat eerste gesprek al een beroep worden gedaan op vakspecialisten; partners van het bedrijfsadvieshuis. Geselecteerd op hetzelfde dna: prestatieverbetering en samenwerken. U krijgt zo altijd vakkennis en ervaring aan tafel toegesneden op uw bedrijfssituatie.

Een vertegenwoordiger van het huis luistert naar uw wensen, bekijkt de feiten en ook de sentimenten en maakt in nauw overleg met u een analyse om relevante aspecten vast te leggen. Een passende offerte is een logisch vervolg. Om dan samen aan de slag te gaan. Gevolgd door heldere conclusies, realistische voorstellen en een uitvoerbaar plan van aanpak. De ervaring leert dat het samen uitwerken van het plan het beste resultaat levert.