Expertise

Projectmanagement

Wat kan ik verwachten als ik een Co-Ondernemer een project laat leiden in mijn onderneming?

Projectmanagement Co-Ondernemer Style

Hoe je het ook wendt of keert in feite komt alles wat we bij de Co-Ondernemers doen neer op projectmanagement. Dit is de kern en werkt overal in door.

 

Kenmerkend voor de projectmanagement stijl van de Co-Ondernemers is dat we als meewerkend projectmanager met de voeten in de klei staan op de werkvloer. We zorgen voor haalbare plannen die leiden tot concrete resultaten. Door juist die uitvoer en realisatie te combineren met overzicht, controle en de plan-do-check-act (PDCA) methode, creëren we een solide basis voor succesvolle projecten. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle facetten van het project naadloos op elkaar aansluiten, resulterend in een efficiënt en effectief proces.

 

We benaderen al onze projecten vanuit de integrale aanpak die het systeem van de drie (of eigenlijk vier) bollen biedt.

 

Hierin draait het om drie domeinen (proces/product, management/infrastructuur en houding en gedrag) binnen een context van missie, visie en strategie van een onderneming. In het overlappende deel van de bollen bevindt zich de sweetspot.

 

Al deze onderdelen hebben namelijk impact op elkaar. Onze stelling is: ‘hoe groter de overlap van de drie bollen hoe groter de kans van slagen van je project.’

 

Alles heeft impact op elkaar. Bijvoorbeeld bij een implementatie van WMS betekent dat een andere werkwijze op de werkvloer (scanners) en dit vraagt weer om andere managementinformatie. Een introductie van een nieuwe werkwijze vraagt om heldere periodieke communicatie.

 

Voorbeelden van trajecten binnen het domein proces/product:

 • Optimalisatie (LEAN) processen
 • Automatisering processen
 • Ontwerp processen
 • Ontwerp inrichting nieuwe warehouse
 • Migratie warehouses
 • Implementatie systemen (o.a. WMS/TMS/ERP/OMS)
 • Aanscherpen productportfolio
 • Optimaliseren logistieke contracten
 • Uitbesteding logistiek/transport

 

Voorbeelden van trajecten in het domein management en infrastructuur:

 • Opstellen KPI-dashboards
 • Implementeren contractmanagement
 • Professionaliseren MT-structuur (incl. agenda/actiepunten/besluiten)
 • Implementeren overlegvormen top/down en bottom/up
 • Verbeteren samenwerking afdelingen
 • Automatiseren managementinformatie (ticket-systeem, dashboards WMS/TMS/ERP/OMS)
 • Begeleiding bij selectie van softwaresystemen (ERP/WMS/TMS)

 

Voorbeelden van trajecten in het domein van houding en gedrag:

 • Start dagelijkse kick-offs op de werkvloer
 • Betrekken van medewerkers bij ontwerp – en implementatietrajecten
 • Coachen en opleiden leidinggevenden (steeds meer tactisch/strategisch handelen)
 • Informeren/communiceren
 • Betrekken bij veranderingen

Geen uitdaging te groot, geen detail te klein. We gaan er voor. Met ons team aan specialisten kunnen wij je ondersteunen en begeleiden met de volgende expertises.

Blijf je drijven, of ga je vooruit?

Bedrijfsadvies is de vraag stellen

Contact Form

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.