Expertise

Verandermanagement

Hoe zorg je voor duurzame veranderingen in je onderneming?

Je kunt nog zo mooie plannen hebben en veranderingen in je onderneming willen doorvoeren, maar hoe je die verandering borgt, zodat ze duurzaam zijn, begrepen worden en voor blijvende resultaten zorgen, is andere koek.

 

Herstructureren, reorganiseren, nieuwe werktijden voor werknemers op de vloer, nieuwe werkmethodes, hulpmiddelen, andere indeling van de loods. Onderdelen die in een onderneming aan de orde van de dag zijn. Ondernemen is continu verbeteren, veranderen, testen, bijschaven, weer testen en implementeren.

 

Hoe pak je dat nou aan? We horen vaak “dat we daar bij ons in het bedrijf niet zo moeilijk over doen”. Nou, daar zijn wij ook niet van. Wij houden van een pragmatische aanpak.

 

Bij verandermanagement komen de drie bollen van de Co-Ondernemer pas echt tot hun recht. Een verandering in een werkproces of het verplaatsen van kasten werkt namelijk alleen als medewerkers begrijpen waarom dit gebeurt en betrokken zijn bij de aanleiding. Dan pas zullen ze de verandering omarmen en volhouden. Anders volgen ze de instructies tijdelijk, omdat de baas het zegt, maar vallen uiteindelijk terug in oude gewoonten.

 

Bij veranderen zijn er meerdere zaken, met name binnen de mens, gedrag en houding kant, waar je rekening mee kan houden. Dat komt omdat: wat voor de één ogenschijnlijk simpel is, voor de andere voelt als een gigantische ommezwaai. Als je daar geen rekening mee houdt dan loop je het risico dat dit verderop in het proces leidt tot (onbewuste) sabotage en terugval in oude patronen.

 

Bij de Co-Ondernemers hakken we geregeld met het verandermanagement bijltje. We hebben alle vormen van weerstand – mensen willen nou eenmaal graag dat de dingen hetzelfde blijven – al gezien en vaak volgens plan weten te buigen naar effectieve samenwerking, passend bij de onderneming.

 

Wij inventariseren van tevoren waar de pijnpunten zitten

Eerst onderzoeken we bijvoorbeeld in gesprekken en met observaties hoe het gesteld is met de houding, het gedrag en de veranderbereidheid van je medewerkers. Dat doen we projectmatig. Om het plan en de communicatie daarop af te stemmen. We blijven steeds in samenspraak met betrokkenen. Bovendien sluiten we als dat mogelijk is meerdere disciplines uit de organisatie aan. Denk aan HRM/HRO of PZ, Finance, IT, het bedrijfsbureau of de binnendienst. Het streven is om zo vroeg mogelijk sleutelfiguren deelgenoot te maken en aan te sluiten bij de veranderingen.

 

We werken samen in een multidisciplinair team met interne sleutelfiguren

Met dit gemixte interne team werken we gezamenlijk toe naar een (functioneel) ontwerp. Dit wordt getest, her ontworpen en doorgerekend. Daarbij informeren we de betreffende beslisser/ondernemer via updates over de voortgang, gedegen en gedetailleerd. Onze houding is dat “we willen weten hoe het zit …”

 

In de uitwerking wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s

Met behulp van scenariodenken zijn we voorbereid op wat er komen gaat. De projectplannen voor de go-live worden gemaakt en begeleid. Als het tijd is voor de implementatie ondersteunen we management en medewerkers op de vloer en bij het daadwerkelijke moment van verandering. We zorgen ervoor dat dit gaat zoals bedacht. Plan-Do-Check-Act oftwel PDCA zit immers in ons DNA.

 

Geen uitdaging te groot, geen detail te klein. We gaan er voor. Met ons team aan specialisten kunnen wij je ondersteunen en begeleiden met de volgende expertises.

Blijf je drijven, of ga je vooruit?

Bedrijfsadvies is de vraag stellen

Contact Form

Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.