Logo De Co-Ondernemers

Aanvullende regelingen Ondernemers

Dinsdag 17 maart 2020

Zojuist hebben de ministers van Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën een aantal maatregelen aangekondigd om de financiële druk en lasten van ondernemers te verlichten.

Voor een groot deel geldt dat die regelingen nog niet AF zijn en soms voortborduren op bestaande regelingen die we al eerder kenden. Toch willen we alvast deze update geven. En natuurlijk houden we de ontwikkelingen in de gaten en zullen de relaties informeren zodra we dat kunnen. Hier in het kort hetgeen genoemd werd in de persconferentie van kwart voor 7 in de avond op dinsdag 17 maart 2020

Noodloket voor MKB

Met name voor de bedrijven die direct de deuren hebben moeten sluiten komt er een noodloket en een tegemoetkoming van 4000 Euro. Voor welk type bedrijven dit geldt wordt later deze week bekend gemaakt.

Garantstelling voor krediet

De overheid gaat garant staat voor extra krediet. De ondernemer meldt zich hiervoor bij de bank. Het gaat dan om soepeler voorwaarden. Zo noemde men een verruiming van de GO-regeling waarbij rentekorting en uitstel van de aflossing werden genoemd als tegemoetkomingen. Nogmaals, de exacte voorwaarden zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar de uitrol zal via de banken plaats vinden. We houden het in de gaten.

Werktijdverkorting

De regeling blijft bestaan, maar vanwege 78000 aanvragen in de laatste paar dagen slibt de verwerking dicht. Hiervoor komt de regering met een alternatief, te noemen:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Een nieuwe regeling, ingaand vanaf 1 maart 2020. Een regeling waarbij de overheid mogelijkheden geeft om ondernemers 90% van de loonsom te vergoeden onder voorwaarde dat er geen ontslagen vallen en personeel wordt doorbetaald. De duur en de voorwaarden wordt momenteel hard aan gewerkt en volgt zo spoedig mogelijk.

Bijstand voor ZZP

Via een versnelde procedure, uit te rollen via de gemeenten waar men als ZZP’er staat ingeschreven, kan de ZZP’er een aanvulling van het vermogen tegemoet zien tot aan het sociale minimum die niet terug betaald hoeft te worden. Ook deze regeling heeft nog even tijd nodig om uitgewerkt te worden, dus massaal melden bij de gemeenteloketten heeft geen zin. Wacht ook hier de berichtgeving af.

Verlichting belastingen

Er kan uitstel van belastingen aangevraagd worden voor alle ondernemers voor een periode van 3 maanden. Het gaat dan om Inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting. Die verlaging kan je dus aanvragen en er volgen, zo werd gezegd, geen boetes bij het achterblijven van de betalingen.

Tot zover deze, summiere, opsomming van de belangrijkste maatregelen. Ook wij, als Co-Ondernemers, wachten nadere berichtgeving af. Wel kunt je ons alvast benaderen als je vragen hebt. We staan je graag te woord.