Logo De Co-Ondernemers

Corona:  financiering & liquiditeiten ondernemer

Vrijdag 20 maart 2020

In dit stuk benoemen we de maatregelen van afgelopen dagen en zetten we een aantal mogelijkheden voor jou als ondernemer op rij.

Ben je een bestaande “kredietklant” bij een bank?

Zoals op 19 maart  is aangekondigd willen banken ondernemers te hulp schieten door de bestaande aflossingsverplichtingen voor 6 maanden op te schorten.

Hoe dit bij iedere bank in de praktijk werkt kan echter verschillen. Zie hieronder aantal voorbeelden.

Bij ABN AMRO betekent dit dat alle zakelijke kredietklanten – met een maximale financiering van € 2.500.000,= (dit is inclusief financieringen die bij evt. dochter lopen, denk daarbij aan lease of new10) een mail krijgen waarin wordt aangekondigd dat hun aflossings- én renteverplichtingen voor 6 maanden worden opgeschort. Bedrijven die geen uitstel nodig hebben, moeten dat voor 31 maart melden. Voor bedrijven met een financiering van meer dan € 2.500.000,= wordt maatwerk geboden.

Bij Rabobank wordt dat op dit moment nog voor iedere klant op zich beoordeeld. Hier gaat het in eerste instantie om opschorten van de aflossingsverplichtingen voor 6 maanden, dit kan ook gelden voor bedrijven die voor meer dan 2.500.000,= gefinancierd zijn.

Bij ING geldt voor een deel van de klanten dezelfde  werkwijze als bij ABN AMRO.

Heb je voor het eerst een financiering nodig of heb je een overbruggingskrediet nodig?

Verwacht je dat je het als ondernemer niet gaat redden met alleen het opschorten van je aflossingsverplichtingen óf heb je als ondernemer nooit een krediet gehad, maar heb je nu wel geld nodig omdat je verwacht binnenkort niet langer je vaste lasten te kunnen betalen, dan kun je bij de bank mogelijk in aanmerking komen oor een “overbruggingsfinanciering”. Daar wordt bij de verschillende banken op verschillende wijze thans invulling aangegeven o.a. speciale task force teams en/of intake formulieren.

In het algemeen geldt dat je als ondernemer o.a. de volgende vragen moeten kunnen beantwoorden:

 1. Welke financieringsbehoefte heeft u?
 2. Binnen welke tijdslijnen heeft u deze financieringsbehoefte (0 tot 3 weken, 3 tot 6 weken of over meer dan 6 weken?)
 3. Hoe komt u tot deze tijdspanne?
 4. Welke omzet verwacht u, onder de huidige omstandigheden, de komende maand(en) wel te kunnen maken? (incl. grove onderbouwing)
 5. Wat is u kostenniveau wanneer u geen inkomsten heeft?
 6. Wat heeft u zelf reeds gedaan om de effecten van Corona tegen te gaan (denk aan arbeidstijdverkorting, besparingsmogelijkheden, uitstel van betaling)

Daarbij zal ook gevraagd worden naar recente (jaar)cijfers, hoe beter de onderbouwing is hoe eenvoudiger het fiatteringsproces zal zijn. Houdt daarbij rekening dat doorlooptijden langer zullen zijn dan normaal.

Dit doordat er extreem meer kredietaanvragen zullen zijn, maar ook hier werken veel medewerkers thuis en systemen voor dit hele proces deels aangepast moeten worden.

Als je verder nooit contact hebt met de bank, zullen ze ook behoefte hebben aan een stuk achtergrond informatie. Wie ben jij als ondernemer in welke branche en markten opereert je bedrijf, wie zijn je klanten en leveranciers, hoe ziet je (interne) organisatie eruit etc.

Het risico voor het verstrekken van uitbreiding of nieuwe kredieten wordt voor de banken verkleind door versoepeling van de BMKB-regeling zie hieronder de werking van deze regeling.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de BMKB-regeling?

 • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. Dit is een verruiming van de vorige regeling, waar de verhouding 1:1 was.
 • De overheid stelt zich borg voor 75% van het borgstellingskrediet.

De overheid heeft de volgende voorwaarden opgesteld voor ondernemers die deel willen nemen:

 • Het staatsgegarandeerde deel is maximaal € 1,5 miljoen.
 • De maximale looptijd is 8 kwartalen. -> Dus je moet ook instaat zijn om het extra krediet in 2 jaar tijd terug te betalen!
 • De ondernemer moet 10% borg staan van het te verstrekken BMKB-krediet. De ondernemer hoeft dit bedrag niet vooraf over te maken.
 • Je bedrijf komt in aanmerking voor de regeling als je financiële gevolgen ondervindt door de coronacrisis.
 • Daarbij moet je wel voldoen aan de voorwaarden die de overheid heeft opgesteld.
 • De regeling wordt door de banken uitgevoerd daarbij zullen zij kritisch blijven kijken naar de financiële situatie van je bedrijf, de verwachte ontwikkelingen in de sector waarin je actief bent en de mogelijkheden om je liquiditeiten op peil te houden.

Particuliere hypotheken

Ook hier worden door de banken individuele stappen genomen om zzp’ers en huizenbezitters te helpen.

Op dit moment is bekend dat klanten met een hypotheek bij ABN AMRO, Florius of Money You een verzoek kunnen indienen om hun rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

Hoe dit bij de andere banken in de praktijk gaat is op dit moment nog niet bekend.

Al met al zijn er de nodige mogelijkheden, maar vergeet daarbij niet dat sommige zaken tijd nodig hebben voordat het concreet geregeld is.

Wees daarom nu al strak in het sturen van je liquiditeiten, benut alle reële uitstel- en besparingsmogelijkheden.

En wees je ervan bewust dat om in aanmerking te komen voor kredietuitbreiding je in de kern “een gezond bedrijf moet hebben”.

Tot zover bovenstaande toelichting. Ook wij, als Co-Ondernemers, volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Je kunt ons altijd benaderen als je vragen hebt. We staan je graag te woord.